Representanter i OKB

Pastoralrådsrepresentanter:

Helge Ottesen

Caritas:

Iwona Niewęgłowska

Regnskapsfører           

Regnskapsavdelingen ved Oslo Katolske Bispedømme