Representanter i OKB

Pastoralrådsrepresentanter:

Helge Ottesen

Regnskapsfører           

Regnskapsavdelingen ved Oslo Katolske Bispedømme