Sykesalving

Sykesalving og kommunion for syke

Ved sykesalvingens sakrament viser Gud gjennom Kirkens salving sin omsorg og støtte til syke og eldre mennesker.
Det er først og fremst et helbredelsessakrament. I den siste livsfasen får de troende et sakrament som lindrer og styrker dem til å kunne ta avskjed med denne verden.

De som ønsker å motta sykesalvingen – eller deres pårørende, bes kontakte presten.

            SYKEKOMMUNION

          Enhver som ikke kan komme til nattverd i kirken grunnet sykdom, alderdom eller lignende, kan få motta Den hellige kommunion hjemme hos seg, på aldershjem eller sykehus. Vennligst ta kontakt med presten.