Messe i Tylldalen

         Tylldal kirke
2510 – Tylldalen

Messe i Tylldalenkl. 17.00
(fra september 2020)

24. october
28. november
26. desember

Skriftemål 30 minuter før Messe