Menighetsråd

Menighetsråd (fra november 2021)

  • Sognepresten, 
  • Arve Solhaug (leder
  • Dagmar Jemblie
  • Nild Arve Karlsen 
  • Marzena Nawrocka
  • Ghide Zerabrhan 
  • Monika Dawid-Sjøenden