1. Kommunion

Barna starter med forberedelser til førstekommunion som går over to år. Barna som begynner i katekesen i 2. klasse går til førstekommunionen våren det skoleåret de går i 3. klasse.

PÅMELDING: første katekeseundervisning i september

Undervisningen 

Det første året 

Den Gode Hyrdes førsteårsgruppe.

 

Barna har undervisning kl. 10.30 -14.00 èn lørdag i måneden, med messe kl. 11.30.

Den gode Hyrdes førstekommunionsgruppe er en katekese som er bygget på Maria Montessoris pedagogiske metode. I denne katekesen får barna nærme seg troens mysterier i sitt eget tempo. De får presentert emner fra Bibelen og liturgien ved hjelp av materiell som er spesielt tilrettelagt for deres aldersgruppe. Barna får så velge å arbeide videre med materiellet og innholdet på forskjellige måter. Denne katekesens mål er å hjelpe barna til selv å komme nærmere Gud. Bønnen har en sentral plass i det rommet der denne katekesen foregår, atriet. Barna vil få sin egen Bibel.

Den Gode Hyrde Katekese er en katolsk katekeseform med over 60 års utprøving over hele verden, med start i Roma. For mer informasjon om denne katekeseformen, se: https://dengodehyrde.katolsk.no eller www.cgsusa.org

Det andre året:

Månedlig førstekommunionsundervisning.

Barna har undervisning kl. 10.30 -14.00 èn lørdag i måneden, med messe kl. 11.30.

Den månedlige førstekommunionsundervisningen følger boken «Eukaristien» (norske gruppe) og «Jezus jest z nami»  (polske gruppe) som barna får på første samling. Det blir samtaler og oppgaver rundt temaene i boken.

Til hver samling må barna ta med seg Bibel (første år undervisningen) og boken (andre år undervisningen), mat og drikke. Det blir også pauser med lek ute, slik at barna blir bedre kjent med hverandre.

Messedeltagelse er en viktig del av førstekommunionsforberedelsene for alle barna, uansett opplegg.  Vi oppfordrer derfor til at dere deltar i menighetens søndagsmesser sammen med barna.

 

Datoer og oversikt over katekeseåret:

Katekesen 2023/2024 blir dermed slik:

Oppstart lørdag 02.september 2023.

Barna går til førstekommunionen i våren 2025.

 

VIKTIG BESKJED TIL NESTE ÅRS:

Etter dette året blir det toårig løp for alle (bare 1- gruppa).

 

 

Datoene for lørdagskatekesene 2023/2024:  

1.- første lørdag i måned (katekese med Jowita – på morsk og p. Lukasz på polsk)

September 2023

  2.09

Oktober 2023

7.10

November 2023

4.11

Desember 2023

2.12

Januar 2024

6.01

Februar 2024

3.02

Mars 2024

2.03

April 2024

6.04

Mai 2024

4.05

Juni 2024

 

avslutning av katekeseåret

 

Datoene for lørdagskatekesene 2023/2024:  

2.- andre lørdag i måned (katekese med Janina – på morsk)

September 2023

  9.09

Oktober 2023

14.10

November 2023

11.11

Desember 2023

9.12

Januar 2024

13.01

Februar 2024

10.02

Mars 2024

9.03

April 2024

13.04

Mai 2024

11.05

Juni 2024

 

avslutning av katekeseåret