1. Kommunion

Barna starter med forberedelser til førstekommunion som går over to år. Barna som begynner i katekesen i 2. klasse går til førstekommunionen våren det skoleåret de går i 3. klasse.

PÅMELDING:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdajhGGbpDR_LqLgniUf8gJhkZfdm-HzgC1vGvaKFS8L7o7Xw/viewform?usp=sf_link

Undervisningen 

Det første året 

Den Gode Hyrdes førsteårsgruppe.

 

Barna har undervisning kl. 10.30 -14.00 èn lørdag i måneden, med messe kl. 11.30.

Den gode Hyrdes førstekommunionsgruppe er en katekese som er bygget på Maria Montessoris pedagogiske metode. I denne katekesen får barna nærme seg troens mysterier i sitt eget tempo. De får presentert emner fra Bibelen og liturgien ved hjelp av materiell som er spesielt tilrettelagt for deres aldersgruppe. Barna får så velge å arbeide videre med materiellet og innholdet på forskjellige måter. Denne katekesens mål er å hjelpe barna til selv å komme nærmere Gud. Bønnen har en sentral plass i det rommet der denne katekesen foregår, atriet. Barna vil få sin egen Bibel.

Den Gode Hyrde Katekese er en katolsk katekeseform med over 60 års utprøving over hele verden, med start i Roma. For mer informasjon om denne katekeseformen, se: https://dengodehyrde.katolsk.no eller www.cgsusa.org

Det andre året:

Månedlig førstekommunionsundervisning.

Barna har undervisning kl. 10.30 -14.00 èn lørdag i måneden, med messe kl. 11.30.

Den månedlige førstekommunionsundervisningen følger boken «Eukaristien» (norske gruppe) og «Jezus jest z nami»  (polske gruppe) som barna får på første samling. Det blir samtaler og oppgaver rundt temaene i boken.

Til hver samling må barna ta med seg Bibel (første år undervisningen) og boken (andre år undervisningen), mat og drikke. Det blir også pauser med lek ute, slik at barna blir bedre kjent med hverandre.

Messedeltagelse er en viktig del av førstekommunionsforberedelsene for alle barna, uansett opplegg.  Vi oppfordrer derfor til at dere deltar i menighetens søndagsmesser sammen med barna.

 

Datoer og oversikt over katekeseåret:

Katekesen 2022/2023 blir dermed slik:

Oppstart lørdag 03.september 2022.

Barna går til førstekommunionen i våren 2024.

 

VIKTIG BESKJED TIL NESTE ÅRS:

Etter dette året blir det toårig løp for alle (bare 1- gruppa).

Struktur/ramme for katekesen 2022/2023:        

1.
Lørdags- katekesen

Første lørdag hver måned 

10:30 – 14:00

Obligatorisk

         
         

 

       

 

Datoene for lørdagskatekesene og søndagskatekesene:

  1. Lørdagskatekese første lørdag i måned 

September 2022

03.09

Oktober 2022

01.10

November 2022

05.11

Desember 2022

03.12

Januar 2023

07.01 

Februar 2023

04.02

Mars 2023

04.03

April 2023

01.04

Mai 2023

06.05

Juni 2023

10.06

avslutning av katekeseåret