Eukaristi

Nattverd (Eukaristi)

      Nattverden eller Eukaristien er det mest sentrale sakrament i den katolske kirke. “Gjør dette til minne om meg”, ba Jesus apostlene sine ved det siste måltid, kvelden før han ble korsfestet. Hver søndag – Herrens dag – pleier katolske kristne å samles i kirken for å minnes Jesus Kristi liv, hans død og hans oppstandelse. Det er i nattverdens sakrament Jesus gir seg selv til oss.
Ved å spise Kristi legeme (nattverdsbrødet) blir vi sterkere knyttet til Kristi legeme (Kirken).

          Det er derfor Den katolske kirke fremdeles ikke har interkommunion eller et åpent nattverdsbord for ikke-katolske kristne.
De som forbereder seg på å bli katolikker eller andre som ikke er katolikker, kan gå frem til alteret sammen med de andre ved kommunionen. De holder høyre hånd på venstre skulder for å vise at de ønsker å motta velsignelse.

            MESSEINTENSJONER

      For katolske kristne er det også mulig, ved bestemte behov som sykdom, minnedag for døde familiemedlemmer etc. å be presten ofre messen for dette formålet. Man legger et beløp (messestipend) i en konvolutt og gir til presten før messen. Husk å skrive navnet til den som det skal bes for på konvolutten.