Begravelse

Begravelse

           Når det er et dødsfall i familien, skal man kontakte Menighetskontoret eller presten for å fastsette tidspunkt for begravelse/bisettelse. Dette skjer i samarbeid med et begravelsesbyrå.

         Begravelsen foregår fra St. Torfinn kirke, hvor det feires rekviemmesse. Derfra drar man til kirkegården. St. Torfinn menighet har ingen egen gravplass. Hvis familien ikke har eget gravsted, bruker man den kirkegården som ligger nærmest den avdødes tidligere bosted.