Sakramenter

Sakramenter – hva er det?

«Sakramentene er virksomme tegn på nåden, innstiftet av Kristus og betrodd Kirken, og som det guddommelige liv ble gitt oss ved. De synlige riter sakramentene feires ved, betegner og utvirker de nådegaver som er særegne for hvert sakrament. De bærer frukt i dem som mottar dem, alt etter den holdning og det sinnelag de mottas med..» (KKK 1131).

«Den Hellige Ånd forbereder mottagelsen av sakramentene ved Guds Ord og ved den tro som tar imot Ordet i beredvillige hjerter. Da styrker og uttrykker sakramentene troen.

Frukten av det sakramentale liv er på samme tid personlig og kirkelig. På den ene side betyr den for hver troende å leve for Gud i Kristus Jesus; på den annen side betyr den for Kirken å vokse i kjærlighet og å styrkes i vitnesbyrdet.» (KKK 1133-1134).