Eucharystia

Eucharystia nazywana jest inaczej Najświętszym Sakramentem, bo wierzymy że jest to prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa. Pan Jezus ustanowił Eucharystię:
– aby pod postaciami chleba i wina z całym Kościołem ofiarować się Ojcu (Msza święta);
– aby stać się pokarmem na drodze do nieba (Komunia Święta);
– aby wśród nas przebywać (obecność w tabernakulum).

Eucharystia jest wielką tajemnicą wiary, której nie możemy zrozumieć. Warto zatem pamiętać, że  wszelkie łaski, które są owocem ofiary Chrystusa, otrzymujemy także wtedy, gdy uczestniczymy we Mszy świętej w niezrozumiałym dla nas języku obcym. Jednakże pomocą w przeżyciu spotkania z Jezusem w czasie Mszy świętej jest znajomość języka. Stąd w naszej parafii oprócz regularnych Mszy świętych w j. norweskim i angielskim, są także Msze święte w j. polskim. Porządek Mszy świętych jest umieszczony w zakładce ……….

Pełny udział w Mszy świętej wiąże się z przyjęciem Komunii świętej. Pan Jezus w Ewangelii mówi: «Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzesze w dniu ostatecznym» (J 6, 54).

W naszej parafii przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej trwa dwa lata. Szczegółowy program tego przygotowania jest umieszczony w zakładce ………….

Pierwszy rok przygotowania obejmuje 9 spotkań w pierwsze soboty miesiąca i ma na celu przyswojenie podstawowych prawd wiary. Wymagana jest również obecność z dzieckiem na 2 Mszach św. w miesiącu.  Kościół katolicki w 1 przykazaniu kościelnym naucza, że w «niedziele i święta nakazane trzeba uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych». Dlatego troską wierzących rodziców jest regularne uczestnictwo z dzieckiem na Mszy świętej.

Drugi rok przygotowania do I Komunii Świętej ma na celu pomoc dziecku w dobrym przygotowaniu do spotkania z Jezusem w sakramencie Pokuty i Eucharystii.

Uroczystość I Komunii Świętej dla dzieci z naszej polskiej grupy odbywa się w j. polskim w 2 sobotę czerwca.

Dzieci biorące udział w przygotowaniu mogą także wyjechać do Polski na Uroczystość I Komunii Świętej. Wówczas otrzymują specjalne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w katechezie i pozwolenie na przystąpienie do I Komunii Świętej.