Rejestracja

        W Norwegii każdy mieszkaniec posiadający tzw. numer ewidencyjny (personnummer) jest zarejestrowany w jakimś kościele, związku wyznaniowym lub związku niewierzących (Humanetisk Forbund) i odprowadza podatek kościelny. Jeśli tego nie uczyni indywidualnie, to automatycznie postrzegany jest przez władze państwowe (w tym podatkowe), jako członek luterańskiego Norweskiego Kościoła Państwowego (Den Norske Statskirke) i tam też trafiają pieniądze z jego podatku.
 
      Rejestracja w Kościele katolickim powoduje, że podatek kościelny jest przekazywany na rzecz Kościoła katolickiego (bez rejestracji otrzymuje go automatycznie państwowy Kościół luterański). Oznacza to, że rejestracja w Kościele katolickim nie jest dodatkową opłatą, ale jest wskazaniem, do której wspólnoty wyznaniowej mają być przekazane pieniądze z obowiązkowego w Norwegii podatku kościelnego. Jeśli wierzymy, że Kościół katolicki jest naszą rodziną to warto także wspierać materialnie swoją wspólnotę wiary. Stąd niezwykle ważnym jest, aby przybywający do Norwegii Polacy rejestrowali się w Kościele, do którego przynależą, co dla większości oznacza Kościół katolicki.
 
Formularz w języku polskim można zabrać z półki na tyle kościoła lub bezpośrednio od księdza.
Można go też pobrać z załączonego poniżej pliku pdf.
 
 
Prosimy o oddanie formularza księdzu po Mszy świętej albo wysłanie do parafii:
St. Torfinn Menighet
Torggata 113
2317 Hamar