I KOMUNIA ŚW.

 

Program dwuletniego przygotowania do I Komunii Świętej

 

I rok – program Katechezy Dobrego Pasterza S. Cavaletti

Katecheza Dobrego Pasterza jest sposobem formacji wiary u dzieci w wieku 3-12 lat. Została opracowana przez biblistkę Sofię Cavalletti oraz uczennicę Marii Montessori – Giannę Gobbi. Oparta jest na filozofii edukacyjnej Montessori.

Dzieci spotykają się w Atrium (specjalnie przygotowanym dla nich otoczeniu) gdzie razem z katechetami słuchają, rozważają i świętują najważniejsze tajemnice wiary chrześcijańskiej objawione w Piśmie Świętym i Liturgii.

Na pierwszym spotkaniu zamiast podręcznika dzieci otrzymują Pismo Święte Nowego Testamentu na którym pracować będą podczas katechez.

Więcej informacji na temat KDP znajdą Państwo na stronie internetowej: https://dengodehyrde.katolsk.no oraz www.cgsusa.org.

 

II rok – program bezpośredniego przygotowania do sakramentu I Komunii Świętej

Drugi rok stanowi bezpośrednie przygotowanie do I Komunii Świętej. Spotkania katechetyczne koncentrują się wokół zagadnień zawartych w podręczniku “Jezus jest z nami”.

Na pierwszym spotkaniu dzieci otrzymują Podręcznik oraz ćwiczenia “Jezus jest z nami” na których pracować będą podczas katechez.

 

Informacje praktyczne:

  • Prosimy o przygotowanie dzieciom drugiego śniadania. W przerwie śniadaniowej dzieci otrzymują wyłącznie owoce i napoje;
  • Prosimy o przynoszenie przez dzieci obuwia zamiennego;
  • Podczas przerwy dzieci mają możliwość zabawy na świeżym powietrzu, dlatego też prosimy o zwrócenie uwagi na odpowiednie ubrania dostosowane do warunków atmosferycznych;;
  • Msza Święta stanowi ostatni punkt katechezy i rozpoczyna się o godz. 11.30. Zapraszamy wszystkich rodziców do uczestnictwa.

 

Przebieg przygotowań do Komunii Świętej dla dzieci z katechezą w języku polskim:

Przygotowanie do Komunii Świętej trwa w 2 lata. Dzieci rozpoczynające katechezę w 2023 r. przystąpią do Komunii Świętej wiosną 2025 r.

Katechezy w pierwszym roku odbywać się będą w pierwsze soboty miesiąca (poza nielicznymi wyjątkami), w godz. 10:30 – 14:00.

Proszę pamiętać, iż dozwolone jest opuszczenie wyłącznie dwóch katechez w całym dwuletnim cyklu nauczania katechetycznego (tzn. jedna nieobecność w roku katechetycznym).

Rozpoczęcie katechezy – 02.09.2023.

Spotkanie organizacyjne dla rodziców – 27.08.2023.

Datoene for lørdagskatekesene 2023/2024:  

1.- første lørdag i måned (katekese med Jowita – på morsk og p. Lukasz på polsk)

September 2023

  2.09

Oktober 2023

7.10

November 2023

4.11

Desember 2023

2.12

Januar 2024

6.01

Februar 2024

3.02

Mars 2024

2.03

April 2024

6.04

Mai 2024

4.05

Juni 2024

 

avslutning av katekeseåret

 

Datoene for lørdagskatekesene 2023/2024:  

2.- andre lørdag i måned (katekese med Janina – på morsk)

September 2023

  9.09

Oktober 2023

14.10

November 2023

11.11

Desember 2023

9.12

Januar 2024

13.01

Februar 2024

10.02

Mars 2024

9.03

April 2024

13.04

Mai 2024

11.05

Juni 2024

 

avslutning av katekeseåret

 

 

02.06.2024 – uroczyste zakończenie roku katechetycznego dla wszystkich grup katechetycznych
                                                          (Uroczystość Bożego Ciała).