BIERZMOWANIE

Rejestracja:

                                                                                                      Hamar, 26. august 2023

Kjære konfirmant!

     Snart starter sommerferien for de fleste og menigheten ønsker deg en riktig avslappet ferie. Av praktiske grunner, ber vi deg vennligst gi oss tilbakemelding senest 15. september (sms til 40557822 med navn og etternavn + konfirmasjon 2023/24) om du skal være med på konfirmasjonsundervisning til høsten. 

Første katekesedag:

lørdag 16. 09. 2023, kl.10.30

Det feires katekesemesse kl. 11.30. Undervisning er kl. 10.30-14.00.

Vi ber alle lese nøye generelle informasjon som er lagt ut nedenfor.

Viktige ting å huske på:

1. Vedlagte registreringsskjema leveres inn på første undervisningsdag.
2. Dåpsattest skal leveres inn før 1. februar 2024.
3. Kontingent på kr. 500,00 ønskes betalt på nettbank til konto 1822.66.64404.

 Søskenmoderasjon gjelder ikke.

Undervisningsdatoer fremover: 

16.09. 2023

21.10.23

18.11.23

16.12.23

20.01.2024

17.02.24

16.03.24

20.04.24

26. mai  – konfirmasjonsmesse

 

Vi sees i september!

                                             Generelle informasjon:

  1. 1. Obligatorisk konfirmasjonsundervisning varer i 2 år.
  2. 2. Undervisning starter i 8. klasse. Konfirmasjon mottas i slutten av 9. klasse.
  3. 3. Det er normalt kun tillatt med én fraværsdag per skoleår. 
  4. 4. Ved fravær skal prestene få skriftlig beskjed (mobil eller mail).
  5. 5. Det er obligatorisk med minst to søndagsmesser i måneden. 
  6. 6. Fermingsmesse er 26. mai 2024. Den etterfølges av fest i menighetsalen. Foreldrene er ansvarlige for forberedelsen av festen med bidrag fra menigheten.
  7. 7. Menigheten skaffer blomster, konfirmasjonskake og rekvisita. Kostnaden på 500kr betales av foreldre. 
  8. 8. Kun én fotograf tillates. Menigheten er behjelpelig med å finne fotograf.

Mer info:

p. Lukasz: xlukaszgruchala@gmail.com,

tlf. 405 57 822