Katecheza

Przygotowanie katechetyczne do sakramentu I Komunii Św. i Bierzmowania jest rozłożone na 2 lata.

 

Katecheza odbywa się TYLKO RAZ W MIESIĄCU – w salce parafialnej przy Kościele w I-soboty miesiąca (I komunia św.) i II- soboty miesiąca (Bierzmowanie) od godz 10.30 do godz 14.00.

W naszej parafii oferujemy katechezę dla dzieci od klasy 2 do 9 łącznie (I-soboty miesiąca).

 

Koszt uczestnictwa w katechezie wynosi 500 NOK (za rok) za pierwsze dziecko i 350 NOK za drugie i trzecie dziecko.
Kontyngent pokrywa koszt  materiałów katechetycznych, owoce i napoje, które dzieci otrzymują w trakcie katechezy.

Opłata zawiera również członkostwo w NUK  – Norge Unge Katolikker

Jeżeli w katechezie uczestniczy 4 rodzeństwa lub więcej, koszt za wszystkie dzieci wynosi 1200 NOK.

 

Wpłaty proszę przesyłać na nr konta 1822 66 64404  wpisując imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia i do której chodzi klasy.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

IwonaNieweglowska@hotmail.com

Tlf 96867748