Katekese

Barna starter med forberedelser til førstekommunion som går over to år. Barna som begynner i katekesen i 2. klasse går til førstekommunionen våren det skoleåret de går i 3. klasse.

 

Undervisningen 

Det første året 

Den Gode Hyrdes førsteårsgruppe.

 

Barna har undervisning kl. 10.30 -14.00 èn lørdag i måneden, med messe kl. 11.30.

Den gode Hyrdes førstekommunionsgruppe er en katekese som er bygget på Maria Montessoris pedagogiske metode. I denne katekesen får barna nærme seg troens mysterier i sitt eget tempo. De får presentert emner fra Bibelen og liturgien ved hjelp av materiell som er spesielt tilrettelagt for deres aldersgruppe. Barna får så velge å arbeide videre med materiellet og innholdet på forskjellige måter. Denne katekesens mål er å hjelpe barna til selv å komme nærmere Gud. Bønnen har en sentral plass i det rommet der denne katekesen foregår, atriet. Barna vil få sin egen Bibel.

Den Gode Hyrde Katekese er en katolsk katekeseform med over 60 års utprøving over hele verden, med start i Roma. For mer informasjon om denne katekeseformen, se: https://dengodehyrde.katolsk.no eller www.cgsusa.org

Det andre året:

Månedlig førstekommunionsundervisning.

Barna har undervisning kl. 10.30 -14.00 èn lørdag i måneden, med messe kl. 11.30.

Den månedlige førstekommunionsundervisningen følger boken «Eukaristien» (norske gruppe) og «Jezus jest z nami»  (polske gruppe) som barna får på første samling. Det blir samtaler og oppgaver rundt temaene i boken.

Til hver samling må barna ta med seg Bibel (første år undervisningen) og boken (andre år undervisningen), mat og drikke. Det blir også pauser med lek ute, slik at barna blir bedre kjent med hverandre.

Messedeltagelse er en viktig del av førstekommunionsforberedelsene for alle barna, uansett opplegg.  Vi oppfordrer derfor til at dere deltar i menighetens søndagsmesser sammen med barna.

 

Datoer og oversikt over katekeseåret:

Katekesen 2021/2022 blir dermed slik:

Gruppe 1: (2021-2023)

For  barn som begynner i 2. klasse i år (f. 2014) og 3. klasse i år (f. 2013).

Det er det første av to førstekommunionsår – Lørdagskatekese.                 

Undervisningen er hver første lørdag i måneden (10:30 – 14:00).

Oppstart lørdag 04.september 2021.

Barna går til førstekommunionen i våren 2023.

Gruppe 2: (2021-2022)

Andre alternative for barn som begynner i 3. klasse i år (f. 2013) og som ikke hadde mulighet til å starte forberedelser til førstekommunion i fjor. 

Dette er 1 års intensiv undervisning med to undervisning i måneden:

 • hver første lørdag i måneden for norske undervisning og
  hver andre lørdag i måneden for polske undervisning
  (10.30-14.00)
 • hver fjerde søndag i måneden
  (etter Høyemesse kl. 11:00 /undervisning på norsk/ og etter Messe kl. 16:00 /undervisning på polsk/ ).

Oppstart lørdag 04.september 2021.

Barna går til førstekommunionen i våren 2022.

 

VIKTIG BESKJED TIL NESTE ÅRS:

Etter dette året blir det toårig løp for alle (bare 1- gruppa).

Struktur/ramme for katekesen 2021/2022:        

1.
Lørdags- katekesen

Første lørdag hver måned
(med untakk 01.2022)

I-gruppa og II gruppa(norske grupper),

I-gruppa
(polske gruppa)

10:30 – 14:00

Obligatorisk

2.
Lørdags- katekesen

Andre lørdag hver måned
(med untakk 01.2022 og 06.2022)

II-gruppa
(polske gruppa)

10:30 – 14:00

Obligatorisk

3.
Familie- katekesen

Andre søndag hver måned

Barn og foreldre:

I-gruppa og II gruppa

(norske og polske grupper)

III- gruppa
(4 klasse, etter første Kommunion)

etter Messe kl. 11:00
(på norsk) og etter Messe kl. 16:00 (på polsk)

Frivillig

4.
Søndags- katekesen

Fjerde søndag hver måned

(med untakk 12.2021)

II-  gruppa
(undervisning på norsk og på polsk)

etter Messe kl. 11:00 (på norsk) og etter Messe kl. 16:00 (på polsk)

Obligatorisk

 

Datoene for lørdagskatekesene og søndagskatekesene:

 1. Lørdagskatekese første lørdag i måned (I og II- gruppa på norsk, I-gruppa på polsk)

September 2021

04.09

Oktober 2021

02.10

November 2021

06.11

Desember 2021

04.12

Januar 2022

08.01 (unntak)

Februar 2022

05.02

Mars 2022

05.03

April 2022

02.04

Mai 2022

07.05

Juni 2022

04.06

avslutning av katekeseåret

 

 1. Lørdagskatekese andre lørdag i måned (II-gruppa på polsk)

September 2021

11.09

Oktober 2021

09.10

November 2021

13.11

Desember 2021

11.12

Januar 2022

15.01 (unntak)

Februar 2022

12.02

Mars 2022

12.03

April 2022

09.04

Mai 2022

14.05

Juni 2022

04.06 (unntak)

avslutning av katekeseåret

 1. Familiekatekese – andre søndag i måned (I og II- gruppa på norsk og po polsk, III – gruppa)

Oktober 2021

10.10

November 2021

14.11

Desember 2021

12.12

Januar 2022

09.01

Februar 2022

13.02

Mars 2022

13.03

April 2022

10.04

Mai 2022

08.05

 

 1. Søndagskatekese – fjerde søndag i måned (II- gruppa på norsk og på polsk)

September 2021

26.09

Oktober 2021

24.10

November 2021

28.11

Desember 2021


(unntak pga Juledag)

Januar 2022

23.01
(katekese blir  lengre enn vanlig pga mangler katekese i desember)

Februar 2022

27.02

Mars 2022

27.03

April 2022

24.04

Mai 2022

22.05